Off-White Round Jars

, par Tatiana

Dia.32cm
HK$300